รวมวิดีทัศน์สมัชชาคุณธรรม

 

สรุปงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8
"รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม"
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม 1 เมืองทองธานี
วันที่ 1 - 2 กันยายน 2559


สมัชชาคุณธรรมครั้งที่ 1-7 สรุปงานสมัชชาคุณธรรมภาคอีสาน
ครั้งที่ 1 22-23 ธันวาคม 2560

โครงการ 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี  วีดีทัศน์รวมพลังสังคมคุณธรรม  สถานการณ์คุณธรรม