ประกาศรับสมัครบุคคคลเพื่อสรรหาบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมจำนวน ๓ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา

career

๑. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา
๒.เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
๓.นักวิชาการ จำนวน ๙ อัตรา 

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

Download PDF

Download ใบสมัคร

Download Doc