องค์กรคุณธรรม

องค์กรคุณธรรม

 

องค์กรคุณธรรมสร้างคนดีเพื่อสังคมดี

 

 

ดาวน์โหลด PDF

 

ดาวน์โหลด PDF

 

 

1. มงกุฎวงศ์ JPG

 


 

 

 

ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่ความสำเร็จ

 2. มงกุฎวงศ์ JPG


 

 

 

 

คุณธรรมสำคัญนำสังคมไทย 

 

 3. มงกุฎวงศ์ JPG


 

องค์กรคุณธรรม

 

 4. การสร้างภาพตัดปะ JPG


 

 กระบวนการ ขั้นตอนที่ 8

 5. มงกุฎวงศ์ JPG


 

เส้นทางสู่การสร้างองค์กรคุณธรรม

 

 6. ผู้มีอำนาจลงนาม JPG


 

 

ตัวอย่างองค์กรคุณธรรม

 

7. มงกุฎวงศ์ JPG


 

 

ตัวอย่างองค์กรคุณธรรม

 

 8. มงกุฎวงศ์ JPG