Black Ribbon

ศูนย์คุณธรรมลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประชุมหารือการจัดทำแผนงานโครงการจังหวัดคุณธรรม

1910545 996232347106447 2303201855635012074 n

     คณะทำงานศูนย์คุณธรรมลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประชุมหารือการจัดทำแผนงานโครงการจังหวัดคุณธรรม

1910545 996232347106447 2303201855635012074 n   10556468 996232373773111 4639354425221758475 n

     คณะทำงานศูนย์คุณธรรมลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประชุมหารือการจัดทำแผนงานโครงการจังหวัดคุณธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการบุรีรัมย์สันติสุข9ดี ศาลากลาง จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ภาคชุมชน และมหาวิทยาลัยท้องถิ่นโดยในปี 2559นี้ได้บูรณาการร่วมกันร่วมกันในการนำแผนจังหวัดในเรื่องขับเคลื่อนแผนชีวิตหมู่บ้าน มาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนธรรมนูญ 9ดีให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน

 

10624567 996232300439785 1569772218154683521 n    12417911 996232267106455 346968898434827399 n

     โดยในเบื้องต้นเสนอร่วมกันในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในกลุ่มที่พัฒนาแล้วและกลุ่มที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโดยจะจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในการดูแลโครงการจังหวัดคุณธรรม จังหวัดบุรีรัมย์และการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้นำเสนอ best practice เพื่อนำเสนอกระบวนการในการนำหลักธรรมนูญ9ดีมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะสรุปนำเสนอผู้เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

 

12472382 996232323773116 4231185070299822937 n

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
  2. ข่าวรับสมัครงาน
  3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเยี่ยมดูงาน ณ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการขับเคลื่อนคุณธรรม 4.0
20 กรกฎาคม 2560 - คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นำโดยนายอำนวย จั่นเงิน ประธานสภาฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรมและหารือแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกับ...
9 ภาคีเครือข่าย องค์กรคุณธรรมวางแผนขับเคลื่อนยกระดับชุมชนคุณธรรม เตรียมโชว์ใน
20 กรกฎาคม 2560 - ภาคีเครือข่ายเสนอความก้าวหน้างานชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข ด้วยฐานความดี ความสามารถ ความสุขชุมชน ณ...
ศูนย์คุณธรรม ร่วมสร้าง“พื้นที่ความดี” เปิดเวทีวิชาการ สร้างประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้
ข่าวเพื่อสื่อมวลชน Press release ศูนย์คุณธรรม ร่วมสร้าง“พื้นที่ความดี” เปิดเวทีวิชาการ สร้างประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้ ๑๘ กรกฎาคม...

 see all

ประกาศผลการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม
ผลการสรรหาจำนวน 3 ตำแหน่ง 1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและการเผยแพร่ 3. นักวิชาการ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม 1.เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและการเผยแพร่ 3. นักวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อสรรหาและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม
จำนวน 3 ตำแหน่ง 1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและการเผยแพร่ 3. นักวิชาการ...

see all

           
      book9 2

 

banner p schooljpg

banner p m

sitcker situation

 9nrizlft

sticker dl kla

 

วิสัยทัศน์

ศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมสันติสุข

ฟังอย่างลึกซึ้ง = ฟังด้วยหัวใจ
ฟังอย่างลึกซึ้ง = ฟังด้วยหัวใจ “การฟัง” เป็นทักษะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ในหนึ่งวันมีเรื่องราวต่างๆ ที่วิ่งผ่านทางหูจำนวนมาก เราต้องใช้กระบวนการทางสมองในการรับฟังเพื่อตีความ และแปลความเสียงที่ได้ยินมา...
จดหมายน้อยฉบับหนึ่ง ถูกเขียนในชั่วโมงวิชาภาษาไทย ตัวหนังสือสวยทีเดียว เมื่ออ่านข้อความในจดหมาย ข้อความสละสลวยเสียจริง นั่นเพราะเค้ากำลังส่งผ่านความรู้สึก ความรัก ไปกับข้อความนั้น เป็นข้อความทีถูกร้อยเรียงจากหัวใจ...
รู้ทันความคิด…ฝึกสติในชีวิตประจำวัน
รู้ทันความคิด… ฝึกสติในชีวิตประจำวัน ในชีวิตประจำวัน บ่อยครั้งที่เรามักใจลอยคิดเรื่องต่างๆ โดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตหรืออนาคต ทำให้จิตใจฟุ้งซ่าน เกิดความวิตกกังวล จนบางครั้งขาดสติ...
น้ำใจ...
วันนี้มาพบกับเรื่องราวดี ๆ จากโรงเรียนบ้านตะโกล่าง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้ทำงานเป็นเครือข่ายภาคกลางของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม

วีดีโอ สนับสนุนคุณธรรม.