A- A A+

เมนู

รายการส่งเสริมคุณธรรม

รายการGrow Up วัยรุ่นครั้งเดียว 
ตอน ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์

รายการ Grow Up ชวนคุย เรื่อง “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์” พูดคุยกับแขกรับเชิญกับคณาจารย์จากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ได้ในรายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียวกันเลยค่ะ

  

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   1280px Logo of YouTube (2015 2017).svg 

คลิปส่งเสริมคุณธรรม

รายการกระเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น
ตอน บ้านโป่ง...อำเภอคุณธรรม

วันนี้รายการกระเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น พาทุกๆท่านมาชมชุมชนคุณธรรม ที่ได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้เข้ากับชีวิตประจำวัน จนกลายเป็นอำเภอคุณธรรม อยากทราบถึงแนวทางในการพัฒนาชุนชนคุณธรรม และ อำเภอคุณธรรม ไปติดตามกันได้เลยครับ

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   Video Clip 

คลิปส่งเสริมคุณธรรม

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์คุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรเชื่อมโยง ประสานเครือข่ายทางสังคม และรณรงค์การขับเคลื่อน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคมสันติสุข

 

 

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   Video Clip 

คลิปส่งเสริมคุณธรรม

สมัชชาคุณธรรมภูมิภาค
ตอน สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

วันนี้เรามาติดตามดูกันว่า สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ จัดขึ้นที่จัดหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จะน่าสนใจอย่างไรและแตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างไร ไปติดตามชมกันครับ

 

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   Video Clip