A- A A+

เมนู

รายการส่งเสริมคุณธรรม

รายการGrow Up วัยรุ่นครั้งเดียว 
ตอน ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์

รายการ Grow Up ชวนคุย เรื่อง “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์” พูดคุยกับแขกรับเชิญกับคณาจารย์จากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ได้ในรายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียวกันเลยค่ะ

 

 

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   1280px Logo of YouTube (2015 2017).svg 

คลิปส่งเสริมคุณธรรม

สารคดี 3 นาที จิตอาสา
ตอน คุณศักดิ์ดา แสนมี่

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT) คุณศักดิ์ดา แสนมี่ ผู้อำนวยการสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT) มีการทำงานทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสนับสนุนชนเผ่าพื้นเมืองให้มีสิทธิทางวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง โดยในปี 2540 ได้เกิดเครือข่ายชนเผ่าและจัดตั้งสมัชชาชนเผ่าแห่งประเทศไทย ทำให้เครือข่ายชนเผ่ามีความแข็งแรง เป็นปึกแผ่นมากขึ้น ปัจจุบันสมาคมทำงานร่วมกับสมาชิกเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง 10 กลุ่มชาติพันธุ์ และประสานความร่วมมือกับภาคีองค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   Video Clip 

คลิปส่งเสริมคุณธรรม

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์คุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรเชื่อมโยง ประสานเครือข่ายทางสังคม และรณรงค์การขับเคลื่อน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคมสันติสุข

 

 

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   Video Clip 

คลิปส่งเสริมคุณธรรม

สมัชชาคุณธรรมภูมิภาค
ตอน สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

วันนี้เรามาติดตามดูกันว่า สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ จัดขึ้นที่จัดหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จะน่าสนใจอย่างไรและแตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างไร ไปติดตามชมกันครับ

 

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   Video Clip