A- A A+

เมนู

 ดาวน์โหลด PDFคู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน  อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

ดาวน์โหลด PDFวิธีการการประเมินและคัดเลือก องค์กร ชุมชน  อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม


 

องค์กรคุณธรรมสร้างคนดีเพื่อสังคมดี

 

 

ดาวน์โหลด PDF

 

ดาวน์โหลด PDF

 

 

1. มงกุฎวงศ์ JPG

 


 

 

 

ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่ความสำเร็จ

 2. มงกุฎวงศ์ JPG


 

 

 

 

คุณธรรมสำคัญนำสังคมไทย 

 

 3. มงกุฎวงศ์ JPG


 

องค์กรคุณธรรม

 

 4. การสร้างภาพตัดปะ JPG


 

 กระบวนการ ขั้นตอนที่ 8

 5. มงกุฎวงศ์ JPG


 

เส้นทางสู่การสร้างองค์กรคุณธรรม

 

 6. ผู้มีอำนาจลงนาม JPG


 

 

ตัวอย่างองค์กรคุณธรรม

 

7. มงกุฎวงศ์ JPG


 

 

ตัวอย่างองค์กรคุณธรรม

 

 8. มงกุฎวงศ์ JPG

  • แบบสำรวจภาคเหนือ

Download Doc

  • แบบสำรวจภาคใต้

Download Doc

  • แบบสำรวจภาคกลาง

Download Doc

  • แบบสำรวจภาคอีสาน

Download Doc

 

1 King in fairy tales Version English【OFFICIAL MV】 
Sathira Dhammasathan พระราชาในนิทานภาษาอังกฤษ111
๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี

 

คุณธรรม61ver2

ชุมชนคุณธรรมผาบ่อง

ตลาดอมยิ้มThairathTV

วีดิทัศน์ “การขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม” ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑

 

 


 

 

 

วีดีทัศน์ สรุปผลการจัดสมัชชาคุุณธรรมระดับภูมิภาค VTR สรุปสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ความยาว3 นาที

 

ข่าวดีบันดาลใจ EP5 (ตอนที่ 9)
ลำปะดา & บางมูลนาค
ออกอากาศ 1 ก.ค 60
ข่าวดีบันดาลใจ EP3 (ตอนที่ 7)
คจส เวิร์คช๊อป & สุภาพชนคนอาชีวะ
ออกอากาศ 29 มิ.ย 60
 ข่าวดีบันดาลใจ EP1 (ตอนที่ 5)
องคมนตรีร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ
ออกอากาศ 27 มิ.ย. 60

VTR นำเข้างานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ
22 มิถุนายน 2560
ประมวลงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ
22 มิถุนายน 2560


วีดีทัศน์งานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ "หน้าที่พลเมือง สัญญาประชาคม ปรองดอง"

สรุปงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8
"รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม"
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม 1 เมืองทองธานี
วันที่ 1 - 2 กันยายน 2559


สมัชชาคุณธรรมครั้งที่ 1-7 สรุปงานสมัชชาคุณธรรมภาคอีสาน
ครั้งที่ 1 22-23 ธันวาคม 2560

โครงการ 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี  วีดีทัศน์รวมพลังสังคมคุณธรรม  สถานการณ์คุณธรรม

 

 

 

 

งานสมัชชาคุณธรรมประจำปี 2560

สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สมัชชาคุณธรรมภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๘- ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ  จังหวัดพิจิตร  ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

 


2017 07 04 10 03 48

[กำหนดการ]  [ประกาศเจตนารมณ์]  [ประมวลภาพบรรยากาศการจัดงาน  [วีดิทัศน์สมัชชาคุณธรรม]  [หน่วยงานองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม]

 ................................................................................................................................................................................................


2017 03 02 14 13 45

 

 [กำหนดการ]  [ประกาศเจตนารมณ์]  [ประมวลภาพบรรยากาศการจัดงาน  [วีดิทัศน์สมัชชาคุณธรรม]  [หน่วยงานองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม]
 

 ................................................................................................................................................................................................

  •  สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 1488444623356

 [กำหนดการ]  [ประกาศเจตนารมณ์]  [ประมวลภาพบรรยากาศการจัดงาน]   [วีดิทัศน์สมัชชาคุณธรรม]  [หน่วยงานองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม]

 ................................................................................................................................................................................................

  • สมัชชาคุณธรรมภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๘- ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

P6

 [กำหนดการ]  [ประกาศเจตนารมณ์]  [ประมวลภาพบรรยากาศการจัดงาน]   [วีดิทัศน์สมัชชาคุณธรรม] [หน่วยงานองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม]

 ................................................................................................................................................................................................

 

ประชารฐรวมใจ

 

 Download เอกสาร Best icon2 Best icon3 Best icon4


:: งานสมัชชาคุณธรรมภาคอีสาน  วันที่  6-7 มิถุนายน  2561 จ. ขอนแก่น

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมการศาสนา และ ศูนย์คุณธรรม จัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชารัฐรวมใจขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

IMG 4582 IMG 4600 IMG 4641 IMG 4655
       

วันนี้พุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ - นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตเป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการประชุมวิชาการ ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา พร้อมปาถกฐาพิเศษ คุณธรรมนำการพัฒนา นำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการส่งเสริมคุณธรรมโดย นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ มี นายมานัส    ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น....อ่านเพิ่มเติม

 


:: งานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 จ. พิษณุโลก

S 18636822 S 18636821 S 18636805 S 18636810
     >>> ภาพงานสมัชชาภาคเหนือเพิ่มเติม

 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) จัดประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ“ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก....อ่านเพิ่มเติม

 

ประกาศเจตนารมณ์   Download PDF


link ข่าว เพิ่มเติม

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความสำคัญของคุณธรรมกับการพัฒนาประเทศ” โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์

 :: งานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง  วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์  2561  จ.ราชบุรี

 

S 13516885 S 13516886 S 13516890 S 13516891
     >>> ภาพงานสมัชชาภาคกลางเพิ่มเติม

 

เพราะเชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมเกื้อกูลและแบ่งปัน คนไทยมีน้ำใจมาแต่โบราณกาล ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงเป็นอนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) จึงได้บูรณาการงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยร่วมกับกรมการศาสนา เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ เอกชน เด็ก เยาวชน ครอบครัว และภาคสังคม เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม และติดตามการส่งเสริมคุณธรรมใน สังคมไทย....อ่านเพิ่มเติม
     

ประกาศเจตนารมณ์   Download PDF